Cloth
Leather
Metal
Image Name Cloth Leather Metal Dye matcher Sell Buy
Wohlwollen
 

Wohlwollen-Farbe
100%
#000078
100%
#000078
100%
#000078
100% 67686 52201
Phthaloblau
 

Phthaloblau-Farbe
91.8%
#001C67
#000078
91.8%
#001C67
#000078
91.8%
#001C67
#000078
91.8% 32284 27602
Panorama
 

Panorama-Farbe
91.6%
#001F6E
#000078
91.6%
#001F6E
#000078
91.6%
#001F6E
#000078
91.6% 496 296
Seelenpein
 

Seelenpein-Farbe
89.7%
#36007F
#000078
89.7%
#36007F
#000078
89.7%
#36007F
#000078
89.7% 985921 790444
Welt-Beender
 

Welt-Beender-Farbe
89.6%
#00004A
#000078
89.6%
#00004A
#000078
89.6%
#00004A
#000078
89.6% 899897 480008
Blaue Orchidee
 

Blaue Orchideen-Farbe
89.1%
#172585
#000078
89.1%
#172585
#000078
89.1%
#172585
#000078
89.1% 53500 39905
Düsternis
 

Düsternis-Farbe
88.9%
#230050
#000078
88.9%
#230050
#000078
88.9%
#230050
#000078
88.9% 887571 570025
Furcht
 

Furcht-Farbe
88.9%
#230050
#000078
88.9%
#230050
#000078
88.3%
#3B0068
#000078
88.7% 199397 131501
Coelinblaue Nacht
 

"Coelinblaue Nacht"-Farbe
87.9%
#000F45
#000078
87.9%
#000F45
#000078
87.9%
#000F45
#000078
87.9% 70199 60101
Zaffre
 

Zaffre-Farbe
87.2%
#001F4C
#000078
87.2%
#001F4C
#000078
87.2%
#001F4C
#000078
87.2% 32099 29215
Blutstein-Indigo
 

Blutstein-Indigo
87.2%
#2C004C
#000078
87.2%
#2C004C
#000078
87.2%
#2C004C
#000078
87.2% 25586 21585
Tsunami
 

Tsunami-Farbe
86.4%
#292988
#000078
86.4%
#292988
#000078
86.4%
#292988
#000078
86.4% 68742 47002
Königsblau
 

Königsblau-Farbe
87.7%
#122559
#000078
85.9%
#172751
#000078
84.1%
#1D2949
#000078
85.8% 2421 1527
Tiefsee
 

Tiefsee-Farbe
85.4%
#063667
#000078
85.4%
#063667
#000078
85.4%
#063667
#000078
85.4% 1729997 1200000
Schwarzlicht
 

Schwarzlicht-Farbe
86.2%
#3D125D
#000078
83.1%
#3C214F
#000078
86.2%
#3D125D
#000078
85.1% 23599 17615
Iris
 

Iris-Farbe
86.6%
#292159
#000078
85.1%
#2B2453
#000078
83.7%
#2D284E
#000078
85.1% 3440 2276
Glasierte Einsamkeit
 

Glasierte Einsamkeit-Farbe
85.1%
#1C1C43
#000078
84.4%
#1E1E41
#000078
85.1%
#1C1C43
#000078
84.9% 68918 50611
Ultramarin
 

Ultramarin-Farbe
86.0%
#151340
#000078
84.6%
#17163B
#000078
83.0%
#1A1935
#000078
84.5% 386 251
Saphir
 

Saphir-Farbe
85.9%
#04143E
#000078
83.8%
#111C39
#000078
83.1%
#121B35
#000078
84.2% 400 224
Entschlossenheit
 

Entschlossenheit-Farbe
84.2%
#0C203D
#000078
84.2%
#0C203D
#000078
84.2%
#0C203D
#000078
84.2% 28008 28001
Brandsturm
 

Brandsturm-Farbe
83.5%
#00002F
#000078
83.5%
#00002F
#000078
85.4%
#000037
#000078
84.1% 63399 53399
Orchidee
 
85.2%
#301A4D
#000078
83.9%
#301F48
#000078
82.5%
#312343
#000078
83.8%
Nachmittag
 

Nachmittag-Farbe
84.6%
#21356A
#000078
84.3%
#233567
#000078
82.5%
#293658
#000078
83.7% 440 266
Exodus
 

Exodus-Farbe
83.3%
#04042E
#000078
83.3%
#04042E
#000078
83.3%
#04042E
#000078
83.3% 80900 78000
Indigo
 

Indigo-Farbe
84.8%
#230F3D
#000078
83.5%
#231438
#000078
81.5%
#241A31
#000078
83.2% 464 218